Advies en boomveiligheid

Als u met vragen zit over uw bomen of twijfelt over de gezondheid daarvan dan kunt u gerust contact met ons opnemen. Wij hebben de kennis en ervaring om de bomen te beoordelen en samen met u een plan op te stellen om bijvoorbeeld schade of problemen te voorkomen.

Advies, onderzoek en rapportage

Om al uw vragen te beantwoorden komen wij graag langs om te voorzien in advies. Bij concrete aanwijzingen die duiden op gebreken gaan we op onderzoek uit. Dit kan meestal op het zelfde moment plaats vinden.

Na de tijd werken wij onze bevindingen uit en krijgt u van ons een rapport waarin duidelijk staan omschreven wat er is geconstateerd en wat de eventuele vervolg stappen zijn.

Aangetaste stamvoet door houtrot.

Hieraan kunt u een gecertifieerde boomcontroleur herkennen.

Kapvergunning

Het kan zijn dat er tijdens de aanvraag van een kapvergunning gevraagd wordt om een rapport van een onafhankelijke boomverzorger. Wij kunnen u daarbij helpen door de boom te beoordelen.

Boomveiligheid controle VTA

In Nederland kennen we zorgplicht voor bomen. Dat wil zeggen dat er geacht wordt dat de eigenaar van de boom onderhoud laat plegen aan de bomen. Hierdoor wordt de kans op ongemakken aanzienlijk kleiner.

Door een VTA(Visual Tree Assessment) controle wordt er vanaf de grond gekeken naar risico's en gebreken in de boom. Dit kan bijv. dood hout zijn of een plakoksel die instabiel is. Alles wordt geregistreerd en er zullen aan de hand van de bevindingen vervolg stappen zijn. 

Kroonverankering

Wanneer uw boom een plakoksel heeft dat bestaat de kans dat deze uitscheurt tijdens een storm. Om schade te voorkomen aan de boom en de directe omgeving kunnen wij een kroonverankering plaatsen. 

Dit zorgt ervoor dat het zwakke deel van de kroon als het ware geankerd wordt aan het sterkere deel. Dit voorkomt eventuele schade aan de boom en omgeving mocht dit deel uitscheuren.

Uitvoering

Als wij u hebben voorzien van advies en een rapport dan is het mogelijk dat er vervolg stappen worden geadviseerd. U krijgt van ons eerst een vrijblijvende offerte aangeboden. Vervolgens kunnen wij het dan voor u uitvoeren, door gecertificeerde boomverzorgers wordt er dan aan uw boom gewerkt.

Een uitgescheurde plakoksel.